תודה על זמנכם

תודה על זמנכם

שעונים משורש של עץ הזית ,אקליפטוס וסזאם הודי

שעון משורש של עץ הזית 
שעון מעץ גושני אקליפטוס ועץ סזאם הודי בהזמנה
  עבודות בעץ גושני לפי הזמנה ניתן לחרוט הקדשות אישיות על העץ
שעון מעץ סיזאם הודי
שעון וברכת ביתשעון משורש של זית
שעון מאקליפטוס